Siła Róży

KRÓLESTWO BOGA JEST W WAS

Tych pięć słów wyraża rewolucyjną prawdę, której rozpoznanie może całkowicie odmienić ludzkie życie. Z chwilą uwolnienia tego ładunku ludzie doświadczają głębokiej przemiany, a w konsekwencji tego, zmieniają także swoje najbliższe otoczenie.

Każda prawdziwa zmiana w materialnym świecie wynika z działań ludzi, którzy odkryli i zaczęli żyć według tej potężnej wewnętrznej prawdy. Albowiem kiedy prawdziwy cel góruje ponad wszystkim innym, wtedy rzeczy ulegają przemianie.

Jakże często już słyszeliśmy te słowa? Nie jest czczym twierdzeniem, że im częściej o czymś słyszymy, tym mniej nas to porusza, ponieważ się z tym oswajamy. Czym jest Królestwo Boga? Nie ma prawdopodobnie nikogo, kto udzieliłby pełnej odpowiedzi na to pytanie. Wieczności nie da się wyrazić w słowach, nie można jej zawrzeć w myślach ani uchwycić w obrazie. Nawet „nieskończoność” jest wyrazem, którego znaczenie jedne słowa opisują lepiej od innych, ponieważ ich wybór zależy od naszych indywidualnych doświadczeń.

Można powiedzieć, że określenie „Królestwo Boga” oznacza pewną świadomość, najwyższy rodzaj świadomości, jaki człowiek może osiągnąć. Może też powiedzieć, iż jest to najdoskonalszy rodzaj świadomości, jaki może otrzymać człowiek, pod warunkiem, że jest gotowy, by całkowicie się mu poddać; tak całkowicie, że wszystko, co składa się na naturę ego, w końcu przemija.

ŚWIADOMOŚĆ

Jezus jako pierwszy użył wyrażenia Królestwo Boga. Tak brzmi sformułowanie, którego używano dwa tysiące lat temu. W tamtym czasie nie znano jeszcze słowa „świadomość”. Powstało ono w XVIII wieku, wchodząc w skład ówczesnej terminologii filozoficznej, a w związku z tym nie posługiwano się nim powszechnie, dopóki nie nastąpił rozwój terminologii psychologicznej oraz idący za tym wgląd w psychikę człowieka. Królestwo Boga jest potencjałem świadomości w nas. To możliwość życia i egzystencji, której praktycznie nie możemy sobie wyobrazić, ale o której posiadamy ukrytą „wiedzę” – spoczywającą głęboko w nas wiarę. Nawet samo słowo „wiara” – przynajmniej w pierwotnym znaczeniu – oznacza pewną świadomość, przewyższającą nasze myślenie. Królestwo Boga w nas stanowi wewnętrzną moc, możliwość osiągnięcia najwyższej, prawdziwie powszechnej świadomości, doskonałego życia, nieśmiertelności, gnozy, mądrości, wiedzy, twórczego działania, zjednoczenia z boskością, zjednoczenia ze wszystkim i ze wszystkimi, miłości.

Jest to tajemna moc w nas, tajemnicza zdolność. Nic nas od niej nie oddziela. Gdy zamartwiamy się lub czujemy, że utknęliśmy w świecie naszych problemów, towarzyszy nam ona, promieniując w naszym wewnątrz nas. Gdy dręczy nas choroba i cierpienie, ona nas nie opuszcza. W momentach, gdy jesteśmy zdesperowani, pomaga nam. W chwilach, gdy oddajemy się radości i przyjemnościom, jest z nami. Nie oddala się, gdy się dobrze bawimy. A kiedy ogarnia nas ciemność i ucisk świata materii, również i wtedy nam towarzyszy. Cokolwiek się nam przydarza, jest z nami, bowiem znajduje się w naszym wnętrzu. Dzięki temu nigdy nie musimy doświadczać oddzielenia od boskiego Światła, promieniującego w głębokiej ciszy naszego serca i przywołującego nas z tej ciszy, od Światła, które towarzyszy nam, dokądkolwiek prowadzą nasze kroki.

KRÓLESTWO BOGA JEST W WAS

„W chwili osiągnięcia pełni doświadczeń serce staje się podatne na boską tajemnicę promieniującą z głębi naszej istoty. Gdy osiągamy pełnię i nasze serce otwiera się, mogą wydarzyć się cudowne rzeczy” (J. van Rijckenborgh)

Prawdziwie otwarte serce jest wypełnione współczuciem. Pełnia przeżyć pozwala nam odczuć to, czego doświadczają inni. Otwarte serce to też „złamane” serce. Zbroja ego, która dotąd je otaczała pękła i opadła, doprowadzając do jego uwolnienia. Otwarte serce ustępuje w cichej pokorze przed cudem wewnętrznego Światła.

Podobnie jak ziarno lub zarodek, jajo zawiera w sobie wszelkie możliwości i siły dla nowego początku. Jajo lub ziarno jest cudem, ponieważ zawiera w sobie niewyobrażalną ilość informacji o naturze, kosmosie, a nawet o przestrzeni kosmicznej – samo jest żyjącą informacją. Jednakże aby mógł nastąpić rozwój i objawienie nowego życia, jajo potrzebuje więcej niż tylko informacji i sił w nim zawartych. Trzeba mu zapewnić: ciepło, ochronę, otulinę i otoczenie – innymi słowy promieniowanie niematerialnych sił.

Jajo oraz zarodek mogą rozwinąć się tylko dzięki współdziałaniu z polem życiowym lub polem ciepła. W tym kontekście należałoby uważnie zbadać typowe ludzkie podejście, które można wyrazić w następujący sposób: „Osiągnę to samodzielnie, nie potrzebuję nikogo i niczego, ponieważ Bóg znajduje się wszędzie”. Z pewnością Bóg jest wszechobecny. Wzywa ona istotę ludzką, by ta w wolności i samopoznaniu zrealizowała tę nieskończoną, tajemną wewnętrzną obietnicę.

W „Ewangelii Wodnika” czytamy: „Człowiek jest myślą Boga. Wszystkie myśli Boga są doskonałe niczym ziarna” – jednak w celu objawienia muszą one pokonać długą drogę rozwoju, gdyż na tym właśnie polega samorealizacja. Następstwem myśli jest uczucie i słowo. Samorealizacja nie oznacza, że „dokonam tego samodzielnie, poradzę sobie sam”. Nie, samorealizacja wymaga żywego i coraz bardziej świadomego współdziałania i poczucia jedności ze wszechstworzeniem.

Ta rewolucyjna prawda zagraża siłom, które usiłują utrzymać ten świat oraz ludzkość w swojej mocy. Na razie możemy tylko wyobrazić sobie, co by się stało, gdyby ludzie zaakceptowali tę prawdę w pełni i bez zastrzeżeń, wówczas nastąpiłaby totalna wewnętrzna rewolucja, przebudowa ludzkości. Następnie wartości wewnętrzne zamanifestowałyby się na zewnątrz, jako odbicie wewnętrznej rzeczywistości.

JAK NAUKA PŁYWANIA

Tylko nadzy możemy zanurzyć się w Wodzie Życia. Tylko nadzy możemy zbliżyć się do wewnętrznego ołtarza, na którym pali się boski ogień. Tak właśnie rozpoczyna się rewolucyjna przemiana, do której nawołuje Królestwo Boga w nas.

Żyjmy więc z głęboką świadomością, że nosimy tę siłę róży w sobie. Pozwólmy jej w nas działać i żyć, dla uzdrowienia ludzkości.