Medytacja Gnostyczna – „Jedność”


Szczegóły wydarzenia


Słowo medytacja pochodzi od łacińskiego meditatio – zagłębianie się w myślach, rozważanie, namysł.

Jak rozumiemy określenie „medytacja gnostyczna”?

Jest to proces, który z jednej strony umożliwia „spojrzenie w siebie, w świat wewnętrzny”, a z drugiej strony ma doprowadzić do połączenia oczyszczonej w ten sposób duszy poszukującego z polem Ducha, ze Źródłem Wszechrzeczy.

Medytacja nie wymaga zastosowania określonych technik czy praktyk, ale pełnego samooddania (myśli, pragnień i dążeń) człowieka ziemskiego sile miłości pochodzącej z boskiego świata. W jego wyniku dochodzi do „roztworzenia” naszego egocentrycznego „ja”, przyczyny wszystkich naszych cierpień. Proces samooddania prowadzi do rozkwitu “róży serca” – doskonałej boskiej zasady ukrytej w każdym człowieku.

Jako Szkoła Duchowa współtworzymy ogromne Pole Światła, które świeci dla wszystkich. Jest to pole jednoczące, które płonie pełnym blaskiem. To pole stanowi jedność z Łańcuchem Powszechnego Braterstwa, a przez to z całym planem ratunkowym; jego Chwała przekracza wszelkie rozumienie.

Po zakończeniu Medytacji zapraszamy wszystkich na spotkanie tematyczne.

Wstęp wolny.