Medytacja Gnostyczna – Dwa łady natury


Szczegóły wydarzenia


Serdecznie zapraszamy do Poznania na Medytację Gnostyczną, której tematem będą:
Dwa łady natury

Szkoła Złotego Różokrzyża jest Gnostyczną Szkołą Duchową, która skupia uczniów, pragnących zrozumieć cel życia i kroczyć ścieżką, która do niego prowadzi.
Tematem najbliższej Medytacji Gnostycznej są: „Dwa łady natury”.
Jednym z fundamentów nauki Różokrzyża jest koncepcja „dwóch ładów natury”: znanego nam dialektycznego ładu, w którym rządzi prawo przeciwieństw, oraz wyższego ładu, Boskiego pola życia pierwotnej Ojczyzny, w którym panuje harmonia, pokój i jedność.
Pytanie, które chcielibyśmy postawić w czasie tej Medytacji Gnostycznej, brzmi: w jaki sposób możemy znaleźć w naszym świecie wewnętrzną ścieżkę, która prowadzi do pierwotnego, Boskiego stanu życia Człowieka?

Przed medytacją, o 18:00, zapraszamy na spotkanie i rozmowę

Medytacja nie wymaga zastosowania określonych technik czy praktyk, ale pełnego samooddania (myśli, pragnień i dążeń) człowieka ziemskiego sile miłości pochodzącej z boskiego świata. W jego wyniku dochodzi do „roztworzenia” naszego egocentrycznego ja, przyczyny wszystkich naszych cierpień. Proces samooddania prowadzi do rozkwitu „róży serca” – doskonałej boskiej zasady ukrytej w każdym człowieku.