Medytacja Gnostyczna – „Dobro i zło”


Szczegóły wydarzenia


Na ścieżce duchowej ważny jest podział na dobro i zło. Przejawy dobra i zła możemy obserwować wszędzie wokół nas: w całym kosmosie, w całym świecie, ale także w naszym wnętrzu. Nasza dusza tęskni za harmonią, za dobrem, a nasze ego jest związane z tym, co samolubne i złe. Lecz Wielkie Światło opromienienia wszystko bez jakiejkolwiek walki.

Jak rozumiemy określenie „medytacja gnostyczna”?

Słowo medytacja pochodzi od łacińskiego meditatio – zagłębianie się w myślach, rozważanie, namysł.

Jest to proces, który z jednej strony umożliwia „spojrzenie w siebie, w świat wewnętrzny”, a z drugiej strony ma doprowadzić do połączenia oczyszczonej w ten sposób duszy poszukującego z polem Ducha, ze Źródłem Wszechrzeczy.

Medytacja nie wymaga zastosowania określonych technik czy praktyk, ale pełnego samooddania (myśli, pragnień i dążeń) człowieka ziemskiego sile miłości pochodzącej z boskiego świata. W jego wyniku dochodzi do „roztworzenia” naszego egocentrycznego „ja”, przyczyny wszystkich naszych cierpień. Proces samooddania prowadzi do rozkwitu “róży serca” – doskonałej boskiej zasady ukrytej w każdym człowieku.

Prosimy o przybycie pół godziny wcześniej.

WSTĘP WOLNY