Medytacja Gnostyczna – Bliżej niż ręce i nogi


Szczegóły wydarzenia


Serdecznie zapraszamy na Medytację Gnostyczną:
Bliżej niż ręce i nogi

W Ewangelii Wodnika Jezus mówi:
Istnieje Cisza, w której dusza może spotkać swojego Boga.
W tej Ciszy znajduje się źródło mądrości,
a wszyscy, którzy tam wstępują,
zostają zanurzeni w świetle i przepełnieni mądrością, miłością i mocą.

Ewangelia Wodnika, rozdział 40:3

Czyż nie jest tak, że wszyscy szukamy tego źródła?
Czyż nie jesteśmy nieustannie zajęci szukaniem czegoś, co mogłoby nas wynieść ponad to, co przemijalne? Gdzieś w głębi przeczuwamy, że tego co wieczne nie odnajdziemy w tym co przemijalne, a jednak ciągle poszukujemy w świecie podlegającym regułom czasu i przestrzeni.
Lecz czy nie powinniśmy raczej szukać tego źródła w nas samych?

poniedziałek, 1 października, godz. 18:30
ul. Wandy 7/11, Wrocław

http://www.rozekruispers.pl/index.php/site/book/208