Medytacja Gnostyczna – Głos duszy


Szczegóły wydarzenia


„Jesteś tutaj i słyszysz głos twojego wewnętrznego sumienia.

Ten głos z duszy, słyszany gdzieś w tle, przyzywający cię przez całe życie, wołający ciebie, głos, o którym zawsze wiedziałeś, ale nie jesteś pewien, co zrobić, by stać się jego częścią.”

Medytacja Gnostyczna to spotkanie, które odbywa się w Świątyni w Warszawskim Centrum Różokrzyża. Może w nim wziąć udział każdy, kto wyrazi taką chęć.

Celem spotkania jest kontakt z duchową atmosferą obecną w Świątyni, wyciszenie się i refleksja nad tematem, który jest omawiany przez osobę prowadzącą spotkanie. Przykładowym tematem może być tożsamość człowieka, pragnienie jedności, prawda.

W sensie duchowym Świątynie Różokrzyża to miejsca szczególnego połączenia z Gnozą – boskim Światłem.

Prosimy o przybycie co najmniej 30 minut przed rozpoczęciem Medytacji Gnostycznej i o zabranie ze sobą obuwia na zmianę.

wstęp wolny