Herezja katarów


Szczegóły wydarzenia


Zapraszamy na organizowane przez fundację Panteon spotkanie z Arkadiuszem Rączką, autorem książki Herezja, której akcja rozgrywa się miedzy innymi w Langwedocji i prezentuje wierzenia oraz obyczajowość katarów.

Ruch katarów rozwijał się w XII i XIII w. na dzisiejszych terenach południowej Francji. Katarzy stanowili odłam chrześcijaństwa, głosili poglądy bliskie gnostycyzmowi, a ich duchownych odznaczało życie w ubóstwie. Z doktryną katarów w licznych dysputach polemizował św. Dominik – gdy pokojowa perswazja nie przynosiła rezultatów, papież Innocenty III ogłosił krucjatę, która doprowadziła do całkowitego zniszczenia kościoła katarskiego, jak również upadku unikalnej kultury Langwedocji.

Spotkanie z p. Arkadiuszem będzie miało charakter wywiadu, który zostanie nagrany, a dotyczyć będzie czterech zagadnień:

1. Kim byli katarzy?
2. Wierzenia katarów
3. Demiurg – prawdziwy stwórcy świata
4. Osobiste doświadczenia i inspiracje podczas pisania „Herezji”

Widzowie rozmowy będę mieli sposobność zadawania pytań autorowi powieści. Spotkanie odbędzie się we wrocławskim Centrum Międzynarodowej Szkoły Złotego Różokrzyża.

Więcej informacji w wydarzeniu na Facebooku: https://www.facebook.com/events/158943054879344/