Gnostyczna ścieżka samopoznania – spotkanie 5


Szczegóły wydarzenia


Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na cykl 7 spotkań pt.:
Gnostyczna ścieżka samopoznania

Ten cykl siedmiu tematów z filozofii różokrzyża udziela podstawowego wglądu w to, czego można się nauczyć w Szkole Złotego Różokrzyża i jak to zastosować w życiu.
Omówimy podstawowe pojęcia, cel Szkoły, ścieżkę samopoznania oraz metody wspomagające ucznia na tej ścieżce.

Boska alchemia
Człowiek jako mikrokosmos może powrócić do swego pierwotnego boskiego stanu, o ile dokona wewnętrznego zwrotu i podda się alchemicznemu procesowi przemiany. Dzięki procesowi zwrotu i przemiany ma miejsce zmartwychwstanie nowego, boskiego człowieka w nieprzemijalnym ciele.
W tym celu konieczny jest rozwój nowej świadomości duszy.
Szkoła Duchowa Złotego Różokrzyża określa tę drogę mianem transfiguracji; można też mówić o „wymianie osobowości”. Nie chodzi tu o uszlachetnienie obecnej ziemskiej osobowości, o kultywowanie tej osobowości – gdyż to nie ta śmiertelna osobowość-ja, którą dzisiaj jesteśmy, jest celem uwalniającej drogi. Niemniej jednak to właśnie nasza osobowość odgrywa w tym procesie decydującą rolę, ponieważ umożliwia ona dokonanie transfiguracji. Na tym polega nasze prawdziwe zadanie, zadanie obecnego mieszkańca naszego mikrokosmosu.
W jaki sposób zachodzi ten proces?

Spotkania odbywają się w kolejne środy, począwszy od 8 listopada, o godz. 18:30.
Wrocław, ul. Wandy 7/11
Wstęp oczywiście bezpłatny.

Cykl opiera się na tzw. 7 listach informacyjnych pt.: „Różokrzyżowcy. Ścieżka Misteriów w naszych czasach”, które zawierają podstawy filozofii Szkoły Złotego Różokrzyża. Zebrane są one w jednej broszurce, którą otrzymuje każdy uczestnik spotkań.
Można je też pobrać w wersji PDF lub audio: https://goo.gl/dvoCSU

Daty i tematy kolejnych spotkań:

06.12.2017 – Boska alchemia
13.12.2017 – Duchowa praca Różokrzyżowców
20.12.2017 – Uczniowie i Szkoła Duchowa