Dzień otwarty u Różokrzyżowców – odwołany


Szczegóły wydarzenia


W związku z sytuacją związaną z epidemią koronawirusa, Dzień otwarty został odwołany.

Kim jestem?
Skąd przychodzę i dokąd zmierzam?
Jaki sens ma moje życie? Skąd w życiu tyle cierpienia?

Wielu z nas zmaga się z tego rodzaju pytaniami i mimo niepowodzeń w dochodzeniu do odpowiedzi, nie zaprzestaje poszukiwań. Niektórych poszukiwania te doprowadzają do różokrzyżowców, którzy w dzisiejszych czasach szeroko otwierają drzwi swoich Centrów.

Może i Ty, o Poszukujący, chciałbyś nas odwiedzić? Jeżeli tak – nasze zaproszenie skierowane jest do Ciebie! 14 marca br. w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Katowicach i Koszalinie odbędą się otwarte spotkania, podczas których wszyscy Zainteresowani będą mogli zapoznać się z podstawami Nauki oraz Ścieżką różokrzyżowców.

Odkryją wtedy, że nie są one nowe, lecz przeciwnie, stare jak świat, z czasem uległy jednak zapomnieniu, zniekształceniu albo poważnemu uproszczeniu. Odkrywanie tej Nauki, określanej mianem Nauki Powszechnej, ponieważ jest ona obecna zawsze i wszędzie, oraz próby wcielenia jej w życie – to cel, jaki przyświeca w życiu różokrzyżowcom.

Nauka ta nie jest zapisana w księgach, a jednak jest otwarta i dostępna, ponieważ jest obecna atmosferycznie, tzn. w postaci promieniowania, a ponadto – znajduje się w sercu każdego człowieka. W sercu kryje się bowiem tajemnicze centrum, „atom” nieśmiertelności, niewyczerpane źródło wiedzy, miłości i życia. Ów pączek róży, jak nazywają go różokrzyżowcy, jest jednak u większości ludzi nieaktywny, jakby uśpiony, tym niemniej nawet najsłabsza jego aktywność skłania ludzi do niestrudzonych poszukiwań…

Podczas planowanego Dnia Otwartego nasi Goście będą mogli uczestniczyć w Medytacji gnostycznej, która odbywa się w Świątyni, (będą miały miejsce dwa tego typu wydarzenia), oraz w spotkaniach poświęconych wspólnemu omawianiu różnych tematów (człowiek jako mikrokosmos, świat w którym żyjemy, prawo przyczyny i skutku, endura, transfiguracja i wiele innych).
Przewidujemy również skromny poczęstunek.

Wstęp wolny.

Program dnia:
13.00.- otwarcie centrum
13.15- 13.30- rozpoczęcie + cisza
13.30.-13.45- Medytacja Gnostyczna w Świątyni
13.45- 14.00- cisza
14.00- 15.30- spotkanie w kręgu 1
15.30- 16.00- kawa, herbata 1
16.00- 17.30- spotkanie w kręgu 2
17.30- 18.00- kawa, herbata 2
18.00- 18.15- cisza
18.15- 19.00- Medytacja Gnostyczna w Świątyni
19.00- 19.15- cisza
19.15- oficjalne zakończenie