Dwa pola życiowe – statyka i dialektyka


Szczegóły wydarzenia


Zapraszamy do Poznania na spotkanie pt:

Dwa pola życiowe – statyka i dialektyka

W Szkole Duchowej Złotego Różokrzyża mówimy o wejściu do całkowicie innej, nowej krainy, do „Królestwa, które nie jest z tego świata”. Wielu zna to wyrażenie. Najczęściej jednak wyobrażenie pojedynczego człowieka o tym „innym świecie” nie odpowiada rzeczywistości. Zanim człowiek zacznie szukać „innego świata”, powinien poznać ten, w którym żyje.
Prawa i stosunki w naszym polu życiowym są dialektyczne, podczas gdy dawniej, to znaczy w polu zamieszkiwanym przez nas wcześniej, były one statyczne.
Znaczy to, że wszystko w tym świecie poddane jest procesowi wzrastania, rozkwitu i upadku, wszystkie bowiem właściwości zmieniają się wciąż w swoje przeciwieństwo. Takie są cechy świata czasu, zmienności, nietrwałości i przemijalności. Jest to świat, w którym panuje ciągłe niszczenie.
Natomiast świat statyki to wieczne, niezmienne trwanie, to świat absolutnej, jedynie z Bogiem związanej wolności, to Królestwo Niebios.