Dusza i Świadomość


Szczegóły wydarzenia


Nowa Dusza i Nowa Świadomość pojawią się w nas wtedy, kiedy w pełnej
ufności i otwartości odnajdziemy odpowiedź na pytanie: „Kim jestem?”

Czym jest świadomość i jak ona działa? Co na nią wpływa?
Czy ludzie są naprawdę istotami w pełni świadomymi?
Czyż nie jest prawdą, że niektóre rzeczy robimy całkowicie nieświadomie?
Jak wiele dzieje się w nas zupełnie bez udziału świadomości?
Ludzka dzienna świadomość czerpie wszelkie informacje od naszych narządów
zmysłów i opiera się na pracy umysłu.
A jak bardzo ograniczone, a przez to omylne są ludzkie zmysły.

Nowa świadomość duszy jest jednością ze wszystkimi i ze wszystkim.
Jest uniwersalna, kosmiczna. O tej nowej świadomości można powiedzieć,
że jej środek jest wszędzie, a jej granice nigdzie.

Porozmawiajmy na te tematy po medytacji.
Wstęp wolny. Zapraszamy

WROCŁAW  ul. Wandy 7/11