Dusza i świadomość


Szczegóły wydarzenia


Zapraszamy na Medytację Gnostyczną pt.
Dusza i świadomość

Istotą wszelkiego życia jest świadomość.
Co to oznacza?
Czym jest świadomość i jak ona działa? Co na nią wpływa?
Czy jesteśmy tak naprawdę istotami w pełni świadomymi?
Czyż nie jest prawdą, że niektóre rzeczy robimy całkowicie nieświadomie, i wiele dzieje się w nas zupełnie bez udziału świadomości?

Posiadamy świadomość biologiczną, która zarządza wszystkimi procesami w ciele. Kontroluje ona np. bicie naszego serca, krążenie krwi, oddychanie oraz procesy metaboliczne. Odbywa się to bez udziału naszego myślenia.
Nasza dzienna świadomość czerpie wszelkie informacje od naszych narządów zmysłów i opiera się na pracy naszego umysłu. Wiemy jednak, jak bardzo ograniczone, a przez to omylne są nasze zmysły. Nasz umysł również nie jest obiektywny. Wielki wpływ na niego ma nasze wychowanie, otoczenie w którym żyjemy i normy społeczne jakie nam wpojono. Dlatego nie powinno dziwić, że często mamy zniekształcony obraz rzeczywistości.
Każdy z nas postrzega te same wydarzenia w zupełnie odmienny sposób. Zarówno nasze narządy zmysłowe, jak i nasz intelekt można w prosty sposób wyprowadzić na manowce.
W obecnych czasach stawia się na piedestale intelekt. Inteligentna istota ludzka zazwyczaj zajmuje uprzywilejowaną pozycję wobec wszystkich innych. Lecz bywa też, że człowiek inteligentny podejmuje bardzo skomplikowane i trudne sprawy, których cel i efekt jest kompletnie bezsensowny. Gdy spojrzymy na to z tej perspektywy, nietrudno jest zauważyć, że wszyscy żyjemy w znacznej mierze nieświadomie, lub też w stanie całkowitej nieświadomości.