Duchowe dziedzictwo Bułgarii. Trzy impulsy Nauki Powszechnej


Szczegóły wydarzenia


Serdecznie zapraszamy do Poznania na pokaz niezwykłego filmu:
Duchowe dziedzictwo Bułgarii. Trzy impulsy Nauki Powszechnej,
który opowiada o trzech potężnych impulsach duchowych, które miały miejsce na terenach dzisiejszej Bułgarii.

Dla wszystkich Bułgaria, a wraz z nią Bałkany to miejsce odległe i nieznane.
I tak trochę jest. W tym filmie przedstawimy zapomnianą historię Bałkanów. Jest to historia duchowego impulsu Nauki Powszechnej, który został wypromieniowany z tej krainy trzykrotnie w ciągu minionych 10 000 lat
Po raz pierwszy impuls dał Orfeusz, następnie Bojan Mag oraz Nauczyciel – Petyr Dynov. Istnieje pewna określona filozofa, pewne określone nauczanie, które niezależnie od zmiennej formy przekazu zachowuje uniwersalność – ukazując związek człowieka z kosmosem i wszechświatem. Zarówno orfzim (nauki Orfeusza), jak i nauczanie Bogomiłów, zrodzone z bułgarskiej ziemi, dążyły do odnowy chrześcijaństwa i wraz z nauczaniem Petyra Dynova należą do kategorii ezoterycznych nauk duchowych.
Wspólnym dla nich mianownikiem jest możliwość transformacji zwykłej świadomości w wyższą świadomość duchową albo mistyczną, którą Nauczyciel Petyr Dynov nazywa „świadomością kosmiczną”. Jedność umysłu, serca i woli, urzeczywistnienie jednorodności człowieka. Poszukiwanie jedności w samym jego wnętrzu. Odnalezienie w człowieku absolutnego centrum, tego, co sprawia, że jest on połączony ze Stwórcą.