Duchowa praca różokrzyżowców


Szczegóły wydarzenia


Wszystkich zainteresowanych wpływami ery wodnika we współczesnym świecie i idącą za tym duchową przemianą zapraszamy na poniedziałkowy cykl 7 spotkań informacyjnych wprowadzających w filozofię Różokrzyża

Spotkanie szóste: Duchowa praca różokrzyżowców

W poprzednich listach przybliżyliśmy Państwu kosmologiczny obraz człowieka i duchową drogę Lectorium Rosicrucianum, Szkoły Duchowej Złotego Różokrzyża.
Obecnie chcielibyśmy postawić Państwa przed fundamentalnym pytaniem, które stawia sobie każdy różokrzyżowiec: W jaki sposób możliwa jest przemiana człowieka śmiertelnego w człowieka nieśmiertelnego, wiecznego, posiadającego Duszę Duchową.
Powszechna Nauka, towarzysząca człowiekowi we wszystkich epokach, opiera się na trzech filarach. Musimy je jasno ujrzeć przed sobą, aby również zrozumieć, przy pomocy jakich sił działa Szkoła Złotego Różokrzyża.
Te trzy filary, to:

  • Człowiek – mikrokosmos
  • Dwa pola życiowe, dwie natury
  • Transfiguracja

Nauka hermetyczna, czyli nauka przekazana przez Hermesa Trismegistosa mówi o powszechnym prawie, które sformułowano następująco:
Jak na górze – tak i na dole.
Jak wewnątrz – tak i na zewnątrz.
Jak w wielkim – tak i w małym.
W ten sposób wyrażono fakt istnienia praw, które w jednakowej mierze odnoszą się do makrokosmosu, kosmosu i mikrokosmosu. Trzy kosmiczne formy wyrazu (makrokosmos, kosmos i mikrokosmos) mają taką samą budowę i naturę, wobec czego na przykład prawa polaryzacji i czasoprzestrzeni działają na wszystkich trzech poziomach istnienia.
Według swego pierwotnego stanu, czyli doskonałego, boskiego stworzenia, człowiek jest mikrokosmosem, będącym odzwierciedleniem kosmosu. Niemniej jednak jednocześnie jest on po dziś dzień przywiązany do łańcucha inkarnacji, obejmującego świat fizyczny i zaświaty.
Czy naszym przeznaczeniem jest obecne życie w więzach karmana?
Nauka hermetyczna zaprzecza temu i wskazuje na prawdziwą ojczyznę człowieka – na sześć wyższych sfer kosmicznych. Z tego względu rozróżnia ona zasadniczo dwa pola, w których toczy się życie:

  • nieświęty, upadły i oddzielony od świata boskiego ład natury oraz
  • święty, pierwotny ład natury, który nie zaznał upadku.

Żyjemy więc w świecie przemijalności i mamy biologiczną, naturalną osobowość, pochodzącą z tego nieświętego, upadłego ładu natury. Jest ona wyposażona w wielkie możliwości i zdolności oraz stanowi ukoronowanie naturalnej ewolucji. Niemniej jednak jest ona przemijalna, wystawiona na działanie chorób i na śmierć, która pewnego dnia nastąpi. Jednocześnie w tej samej przestrzeni istnieje nieśmiertelna, boska natura. W swoim najgłębszym wnętrzu człowiek jest istotą połączoną z Duchem, pochodzącym z boskiej natury. Siedmiokrotny mikrokosmos inkarnuje z pomocą śmiertelnej osobowości: otrzymuje „pojazd”, śmiertelną osobowość, z pomocą której może się objawiać. Śmiertelna osobowość spotyka się więc z boską istotą w nas i służy jej.
System wtajemniczeń nowoczesnego Różokrzyża chce nas do tego spotkania przygotować, chce nas uzdatnić do objawienia boskiej istoty w naszym wnętrzu. Ten proces wymiany osobowości, czyli transfiguracja, stanowi trzeci filar Powszechnej Nauki.
Transfiguracja polega na budowie nowej, nieśmiertelnej istoty, która jest zdatnym instrumentem dla przebudzonej Duszy Duchowej, a przez to może doświadczać impulsów boskiego Ducha. Transfigurowany mikrokosmos może wówczas w absolutnie nowy sposób działać w świecie.