Dobro i zło


Szczegóły wydarzenia


Zapraszamy na Medytację Gnostyczną, której tematem jest:
Dobro i zło

Przed Medytacją zapraszamy na spotkanie otwarte podczas którego można będzie porozmawiać na związane z duchowością tematy.

Na ścieżce duchowej ważny jest podział na dobro i zło.
Przejawy dobra i zła możemy obserwować wszędzie wokół nas: w całym kosmosie, w całym świecie, ale także w naszym wnętrzu.
Nasza dusza tęskni za harmonią, za dobrem, a nasze ego jest związane z tym, co samolubne i złe lecz Wielkie Światło opromienia wszystko bez jakiejkolwiek walki.
Paweł radzi nam:
„Wszystko objawia się dzięki wystawieniu tego na światło a cokolwiek zostanie wystawione na światło, samo stanie się Światłem. Nie wolno ci walczyć z ciemnością w sobie, bo ona się powiększy. Obserwuj ją – a następnie wznieś ku Światłu, a wtedy stanie się mniejsza”