Czy masz chwilkę?


Szczegóły wydarzenia


„„Nie odkładaj na jutro tego, co możesz zrobić dzisiaj”.
To stwierdzenie nie odnosi się do zwykłych codziennych rzeczy.
Te słowa mają znacznie głębsze znaczenie.
Jest to wezwanie do ludzi, którzy szukają w sobie wiecznej rzeczywistości.
Mogą to zrobić tylko „tu” i „teraz!””

Medytacja Gnostyczna to spotkanie, które odbywa się w Świątyni w Warszawskim Centrum Różokrzyża. Może w nim wziąć udział każdy, kto wyrazi taką chęć.

Celem spotkania jest kontakt z duchową atmosferą obecną w Świątyni, wyciszenie się i refleksja nad tematem, który jest omawiany przez osobę prowadzącą spotkanie. Przykładowym tematem może być tożsamość człowieka, pragnienie jedności, prawda.

W sensie duchowym Świątynie Różokrzyża to miejsca szczególnego połączenia z Gnozą – boskim Światłem.

Prosimy o przybycie co najmniej 30 minut przed rozpoczęciem Medytacji Gnostycznej i o zabranie ze sobą obuwia na zmianę.

wstęp wolny