Czy masz chwilkę?


Szczegóły wydarzenia


Zapraszamy do Poznania na Medytację Gnostyczną i spotkanie pt.
Czy masz chwilkę?

Tematem medytacji jest „czas”.
Czas jest zjawiskiem, bez którego nie możemy się obejść. Całe nasze życie, harmonogram naszych codziennych obowiązków, nasza przeszłość i przyszłość są uwarunkowane przez czas. Odwołujemy się do pojęcia czasu nieustannie:
Pytamy: czy pamiętasz?
Mówimy: Teraz nie mam na to czasu.
Obiecujemy: Zrobię to później.
Ale kiedy zaczyna się to „później”?
Czasu nie można przyspieszyć ani go spowolnić. Czas to idea, która porządkuje rzeczy i sprawia, że nie dzieją się one jednocześnie. Mówimy też o czasie w powiązaniu z przestrzenią, jako o tak zwanej czasoprzestrzeni. Przestrzeń jednak pozostawia nam swobodę pójścia w lewo lub w prawo, w górę lub w dół. Natomiast czas jest zupełnie inny. W odniesieniu do czasu mamy tylko jeden ruch na osi czasu, mamy przeszłość i przyszłość, widzimy przyczynę i skutek. Są one uwarunkowane przez wzajemne następstwo w czasie i dzięki temu tworzy się pewien porządek. Podczas gdy przestrzeń zapewnia nam swobodę ruchu, czas ogranicza nas do łańcucha przyczyn i skutków, łańcucha, którego nie można odwrócić. Przeszłość na zawsze pozostaje niezmienna. A przyszłość pozostanie przyszłością tak długo, dopóki pozwalamy, by nasze myślenie było zdeterminowane przez czas.

Photo by Aron Visuals on Unsplash