Cykl spotkań wprowadzających w naukę współczesnej Szkoły Duchowej


Szczegóły wydarzenia


Wieczór pierwszy

Temat wieczoru:   Budowa Wszechświata.

Podczas tego wieczoru chcielibyśmy omówić i wyjaśnić budowę Wszechświata, która to budowa jest jednym z filarów gnostycznej mądrości. Poniżej prezentujemy fragment wykładu:

Podczas naszego cyklu informacyjnego, składającego się z dziewięciu wykładów, chcielibyśmy wprowadzić Państwa w naukę Szkoły Złotego Różokrzyża, która ma swoją podstawę w Powszechnej Nauce, a także ukazać drogę, jaką idą uczniowie tej Szkoły.

W pierwszym wykładzie chcielibyśmy przedstawić obraz i budowę Wszechświata w niezbędnym zakresie, które posłużą nam jako podstawa do omawiania kolejnych zagadnień. Poprzez słowo Wszechświat rozumiemy wszystko, co zostało stworzone w formie nieobjawionej i w formie objawionej przez niepoznawalnego Boga, Absolut, Tao. Z powodu tego, że boski Absolut jest wszechogarniający, to cały Wszechświat w jego objawieniu jest nim wypełniony i otoczony przez niego.

Spotkanie odbędzie się we wtorek 15 października 2019 roku w Krakowie, przy ulicy Augustiańskiej 18/22, o godzinie 19.00.

Wstęp wolny.

Serdecznie zapraszamy!