Cykl spotkań wprowadzających w naukę współczesnej Szkoły Duchowej


Szczegóły wydarzenia


Wieczór szósty

Temat wieczoru:  Dusza człowieka.

Podczas tego spotkania zajmiemy się omówieniem czym jest dusza i jak wyraża się w osobowości człowieka zamieszkującego mikrokosmos.

 

Aby zrozumieć, w jaki sposób powstają dusze, konieczne jest tu pewne wyjaśnienie. Monada, o której wcześniej mówiliśmy, jest boską myślą. Aby mogła się objawić w niższych obszarach otacza się duszą. Dusza nie jest niczym innym jak mikrokosmosem, a róża serca, ujemny biegun monady jest jądrem duszy, jest środkowym punktem mikrokosmosu. Róża serca nie jest żadnym tajemnym organem cielesnym, lecz matematycznym środkiem kuli mikrokosmosu.

To, co nazywamy duszą w odniesieniu do nas, jest pięciokrotnym objawieniem ognia astralnego w naszej osobowości. Ogień astralny wypełnia siedem komór mózgowych i przyjmowany jest do systemu za pośrednictwem magnetycznego oddechu mózgu. Ten ogień, ten fluid astralny i jego skupienie w sanktuarium głowy tworzą jądro, najgłębszą istotę naszej duszy, całego naszego życia. Dzięki faktowi istnienia tej duszy samych siebie określamy mianem „ja”.

 

Spotkanie odbędzie się we wtorek 19 listopada 2019 roku w Krakowie, przy ulicy Augustiańskiej 18/22, o godzinie 19.00.

Wstęp wolny.

Serdecznie zapraszamy!