Boże Narodzenie w nas


Szczegóły wydarzenia


Choćby Jezus tysiąc razy narodził się w Betlejemskim żłobie, cóż Ci z tego, jeśli nie narodził się w Tobie
Tam skarb Twój, gdzie serce Twoje
Wy jesteście świątynią Boga
Zaprawdę powiadam wam, królestwo Boga jest w Was

Zapraszamy na spotkanie pt:
Boże Narodzenie w nas

Przytoczone cytaty wskazują nam, że to w nas powinno nastąpić Boże narodzenie, narodzenie Jezusa, na wartość wewnętrznych, można by powiedzieć, osobistych narodzin Jezusa.

Na naszym spotkaniu chcemy przedstawić ewangeliczną symbolikę bożego narodzenia jako wewnętrzny rozwój w świetle gnostycznej szkoły duchowej.