Bliżej niż ręce i nogi


Szczegóły wydarzenia


„W największej głębi ludzkiej duszy istnieje pamięć o ulotnym, niewidzialnym obrazie innej rzeczywistości.

Z tego głęboko zakorzenionego wspomnienia pochodzi nasza tęsknota za wolnością, doskonałością, jednością i prawdą.

Podążając za tym wspomnieniem człowiek stara się usunąć ograniczenia swojej egzystencji.

Jednak w swoich poszukiwaniach wciąż od nowa doświadcza powtarzającego się cyklu rozczarowań i bólu.

Trwa to tak długo, dopóki nie uświadomi sobie, że szuka odpowiedzi w niewłaściwym miejscu”

Medytacja Gnostyczna to spotkanie, które odbywa się w Świątyni w Warszawskim Centrum Różokrzyża.

Celem spotkania jest kontakt z duchową atmosferą obecną w Świątyni, wyciszenie się i refleksja nad tematem, który jest omawiany przez osobę prowadzącą spotkanie. Przykładowym tematem może być tożsamość człowieka, pragnienie jedności, prawda.

W sensie duchowym Świątynie Różokrzyża to miejsca szczególnego połączenia z Gnozą – boskim Światłem.

Prosimy o przybycie co najmniej 30 minut przed rozpoczęciem Medytacji Gnostycznej i o zabranie ze sobą obuwia na zmianę.

Wstęp wolny