Betlejem w naszym sercu


Szczegóły wydarzenia


Znajdujemy się obecnie w okresie, w którym w niemal całym zachodnim świecie obchodzone będą niebawem święta Bożego Narodzenia. Obrosły one wielką tradycją świecką, a opierają się na związku ludzi z religiami chrześcijańskimi tej natury.
Czy pamiętamy jednak co tkwi u podstawy tych corocznych obchodów? Czy zdajemy sobie sprawę, dlaczego przygotowaniom do obchodów tych świąt towarzyszy tak wielka radość?

Zapraszamy na wspólne spędzenie „Wieczoru z Gnozą”, który rozpocznie się w Świątyni. W drugiej części porozmawiamy na przedstawiony tam temat: „Betlejem w naszym sercu”