Wyższe Dobro

CZYNIENIE DOBRA NIE JEST W STANIE UWOLNIĆ CZŁOWIEKA OD ZŁA
Dla wielu jest to zawiła kwestia. Czy istnieje dla nas inne wyjście? Możemy przecież być albo dobrzy, albo źli. Bądź, dokładniej rzecz ujmując, pierwotnie dobrzy lub pierwotnie źli! Albowiem czynienie dobra nie uwalnia całkowicie od zła. Prawdziwym okazuje się również twierdzenie odwrotne.
Czy istnieje więc jeszcze inna droga, inna siła natury, która gwarantuje uwolnienie? Czy istnieje coś doskonalszego niż dobro?
Tak! Taka droga, takie prawo natury, czyli absolutne Dobro istnieje! Filozofia Różokrzyża wskazuje tę drogę, poświadcza obecność tego prawa, tak jak wszystkie pisma święte i wszyscy ci, którzy zgodnie z nim żyjąc, świadczą o nim. Wyższe Dobro nie powstaje z bliźniaczych praw sfery dialektycznej. Idea ta została zawarta w znaczeniu słowa „kompletność. ”
Ową kompletność, tę drogę spełnienia, ofiarowuje nam Hierarchia Chrystusowa. Gdy postępujemy tą ścieżką, pojmujemy tę moc, wznosimy się ponad dobro naturalne. W ten sposób przełamując zło, unieważniamy następstwa skosztowania zakazanego owocu, grzechu, który przyczynił się do powstania wszelkiej nieświętości. Dzięki sile doskonałości, obecnej w Chrystusie, wracamy do pierwotnego, bezgrzesznego stanu dialektycznej sfery. Tylko tak nasze pole życia może stać się na powrót bramą do nowego, doskonalszego, bo wiecznego Życia.
Pentagram 4/61 2005
Zdjęcie Pixabay