Duchowa Inspiracja 8 – Gathy Zaratustry, Jasna 50

Skarbnica tekstów duchowych

Urzeczywistniaj ukrytą w Tobie boskość, kontemplując za pośrednictwem internetowych programów, święte pisma różnych tradycji duchowych.

Misteria Duszy

INSPIRACJA 8
Gathy Zaratustry, Jasna 50

Na czyją pomoc mogę liczyć?
Na kim mogę polegać, aby ochronić swój majątek?
Na kim, jak nie na Twojej prawdzie
I na Tobie, o Panie
gdy przywołuje cię oświecony umysł!

Powiedz mi, o Panie, jak winni postępować i pracować ci, którzy dbają o świat radość niosący i jego pastwiska? Wiodąc prawe życie pod powracającym blaskiem Słońca, z dala od niedbałych, prowadząc uporządkowane życie w zgodzie z prawem prawdy, będą się cieszyć błogosławioną nagrodą!

Stanowczy, kierując się zasadami twojej wiary, dzieląc się dobrobytem jej porządku ze swoimi bliźnimi i uprawiając ziemię, od której zło trzyma się teraz z daleka, zyskuje dzięki prawości, błogosławioną rekompensatę w królestwie niebieskim, którą obiecał twój dobry umysł.

Prawdą poruszającą moje serce, najlepszą myślą inspirującą mój umysł, całą mocą siły duchowej we mnie, czczę cię, o Panie, pieśniami ku twej chwale! I w końcu, kiedy stanę u twej bramy, usłyszę echo moich modlitw z twojego przybytku pieśni.

Do twojego proroka natchnionego twą prawdą, o Panie, do twojego proroka głoszącego w hymnach twe przesłanie. Przybądź ze swoją łaską, o Panie! Podaj mu dłoń, z objawioną pomocą, ażeby mógł nieść oświecenie i błogość. Kiedy wznoszę głos, śpiewając pieśni ku twej czci, pobudzony prawdą, aby skierować mowę swą na właściwą ścieżkę mądrości; ześlij mi, o Panie inspirację dobrego umysłu, aby głosić twe rozporządzenie.

Niech ujarzmione będą żarliwe rumaki czci twojej, gdy zbliżamy się do twojego królestwa, o Panie, przybądź, wielka mocy do mnie z duchem twej prawdy i dobrym umysłem. Pospiesz mi z pomocą! Wznosząc hymny ku twej chwale, Panie, z wyciągniętymi dłońmi, przybędę do ciebie, o Panie! Pełen uwielbienia, oświecony prawdą i dobrym umysłem, zaprawdę osiągnę twoją obecność, o Panie!

Z tymi hymnami przybędę do Ciebie, o Panie! Do twej prawdy, wspomagany czynami dobrego umysłu, szukając gorliwie nagrody beneficjenta i otrzymując ją, będę panem swojego losu. Dobre uczynki, które będziemy spełniać, jak i te, które już spełniliśmy, rzeczy cenne dla oka oświeconego dobrym umysłem,

Blask Słońca, który migotliwie zwiastuje dzień! Wszystko to zgodnie z prawdą, zaświadcza o twej chwale, Panie! Poetą twego uwielbienia, nazywam siebie, o Panie! I takim pozostanę, o prawdo, dopóki starczy sił. Niechaj stwórca świata wspomoże mnie w tym poprzez dobry umysł i swoją łaskę. Niechaj stanie się to, co najbardziej sprzyja wielkiej sprawie!