DUCHOWE MACIERZYŃSTWO

Catharose de Petri, fragment książki „Żywe Słowo”.

Czyż nie odczuliście już kiedyś w sobie parcia do innego macierzyństwa, innego ojcostwa niż ziemskie?
Utrzymanie ludzkości jest prawem natury. I w tym prawie natury macierzyństwo i ojcostwo jest radością i obowiązkiem. Ponadto rodzina może się odznaczać bardzo wysoką duchowością. Wtedy w zaślubinach tej natury, wskutek bezgranicznej boskiej łaski rzeczywiście zstępuje do ludzkości Braterstwo Światła. I dziecko jest uświęcone w promieniowaniu miłości dwojga ludzi.

W istocie duszy człowieka wyzwolonego według miar ziemskich powstaje jednak nowe macierzyństwo. I każda uczennica prawdziwej Szkoły Duchowej musi dążyć do tego nowego, do tego niebiańskiego macierzyństwa.

Pierwsza kobieta wymieniana w Biblii to Ewa. Jest ona dla nas prototypem pierwotnego człowieka-duszy w żeńskim objawieniu. Kim jest Ewa? Imię „Ewa” znaczy: „matka żywych dusz”. Jest ona nosicielką ludzkiej fali życiowej we wszechobjawieniu. Tak jak Adam może być kabalistycznie wyrażony cyfrą dziewięć, cyfrą ludzkości, tak Ewa może być kabalistycznie wyrażona cyfrą siedem, cyfrą Ducha Świętego. Jeśli zechcecie teraz sprawić, by obrazy słowne Adam i Ewa oddziaływały na was w sensie biblijnym, to otworzy się dla was cały świat wiedzy. Rozpoznacie wtedy człowieka-duszę w dwóch objawieniach, w jego męskim i żeńskim aspekcie w mikrokosmosie.

Jeśli pozwalacie, aby oddziaływał na was obraz słowny Adam, to widzicie, że jest w nim boska Wiedza, Boski Plan, który z pomocą właściwego klucza musi zostać doprowadzony do wykonania. Wykonanie to może się objawić dopiero wtedy, kiedy ma miejsce:

po pierwsze: czysta inteligencja,
a po drugie: Święty Ogień, rozpalający boską ideę
w wielkiej domenie życiowej.

Oto człowiek w jego niebiańskiej egzystencji, w jego niebiańskim objawieniu.

Ale ten niebiański Adam nie może się w pełni objawić , jeśli nieobecny jest żeński biegun, Ewa, matka żywych dusz.

Tam więc, gdzie jest wolność i potężny dynamizm, tam istota musi zostać wymodelowana według wymogów wszechobjawienia, które brzmią: objawienie przez wszechmiłość i we wszechmiłości. Dynamizm, arcykapłan, wola musi podporządkować się wielkiemu Planowi Boga. A klucz, którym dysponuje Adam prapoczątku, pasuje tylko w ramach niewypowiedzianej wszechmiłości.

Tam, gdzie oba promieniowania naszej fali życiowej, biegun męski i biegun żeński, są złączone we wszechobjawieniu Boga, aby rozpłomienić Święty Ogień najczystszej inteligencji i by nim promieniować, tam Ewa świętuje swoje wielkie macierzyństwo. Swoją ofiarą miłości chroni Święty Ogień przed wszelkimi ciosami. W ten sposób staje się kapłanką Świętego Ognia. Taka jest praca żeńskiego aspektu człowieka-duszy w królestwie niebios. W ten sposób niesie ona świat, ład światowy, bieg świata.

Męskim aspektem człowieka-duszy jest ten, kto jest posłuszny, ponieważ wie o Boskim Planie, ponieważ zna Boski Plan. Wie, że jego dynamizm, jego wyższa wola jest podstawowym kluczem, przy pomocy którego i przez który można otworzyć niewypowiedzialną wszechmiłość, przez co może dojść do jej objawienia.

W świecie jest wiele kobiet, odczuwających macierzyństwo świata. Ale z braku właściwego wglądu w Boski Plan aż do dziś uzewnętrzniają one swoje uczucia na sposób humanistyczny, przez co ich pełne najlepszych zamiarów dążenie wciąż pali na panewce.

Czym więc jest wielkie powołanie kobiety, która pragnie iść wyzwalającą ścieżką? Jej powołaniem jest świadome uwolnienie niebiańskiej duszy na podstawie powszechnego prawa Miłości.

W procesie wzrastania
nie dojdzie do żniw dusz wyzwolonych,
jeśli nie będzie kapłanek.

Można uznać za wiadome, że wielkie powodzenie Esseńczyków, Manichejczyków, Katarów i Siddhów jest zasługą żeńskich przywódczyń tych zakonów. Z wewnętrzną wdzięcznością składamy ten hołd wszystkim niewiastom wszystkich minionych wieków.

Jeśli więc mężczyzna doznaje naporu do objawienia w powszechnym sensie, to może ono zostać przeprowadzone tylko dzięki wszechmiłości kobiety.

Obyście wszyscy, wcześniej czy później,
mogli doświadczyć oświecenia tego boskiego zadania.

Gnoza niech będzie na waszej dalszej drodze życiowej
zawsze z wami.

Amen.