Pragnoza Egipska, Jan van Rijckenborgh

Pragnoza Egipska, Jan van Rijckenborgh

Pierwszy tom Pragnozy Egipskiej i jej wołania w wiecznym Teraz zawiera w sobie oryginalne teksty Tabula Smaragdina (Szmaragdowa Tablica) oraz Ksiąg Pierwszej i Drugiej Corpus Hermeticum.

Te dwa staroegipskie traktaty przypisywane Hermesowi Trismegistosowi ujawniają przesłanie przekazywane ludzkości od najdawniejszych czasów: że fundamentalną przeszkodą do stania się gnostycznie świadomym jest egocentryczna jaźń, i że ten stan oddzielenia może zostać uleczony przez zmartwychwstanie Duszy Duchowej lub Nous w człowieku. To, jak może to nastąpić, jest szczegółowo objaśnione w czterech tomach Pragnozy Egipskiej.

Obszerny komentarz ezoteryczny Jana van Rijckenborgha wyjaśnia czytelnikowi głębsze pokłady zawartości Ksiąg, a na końcu tego tomu zamieszczono siedmiostronicowy słowniczek gnostycznych i różokrzyżowych pojęć. Oprócz tego na początku książki zamieszczona jest barwna ilustracja Johfry zatytułowana „Syn Wężów”, wraz z opisem wyjaśniającym jej symbolikę.

Książkę można zakupić w wydawnictwie Rozekruis Pers:

http://rozekruispers.pl/index.php/site/book/17

Drugi tom Pragnozy Egipskiej i jej wołania w wiecznym Teraz zawiera w sobie oryginalne teksty Ksiąg 3-9 Corpus Hermeticum.

Szczegółowo opisane są w nim wymogi i etapy ścieżki prowadzącej do uwolnienia. Tytuły niektórych rozdziałów: Karma-Nemezis oraz droga do wyzwolenia, Urzeczywistnienie Boskiego planu, Pierwotne prawo gnostycznych misteriów, Naśladowanie Chrystusa, Misterium Świętego Graala, Klucz do oczyszczenia, Święta Ziemia Matka oraz Przywrócenie doskonałej równowagi.

Obszerny komentarz ezoteryczny Jana van Rijckenborgha wyjaśnia czytelnikowi głębsze pokłady zawartości Ksiąg, a na końcu tego tomu zamieszczono dziesięciostronicowy słowniczek gnostycznych i różokrzyżowych pojęć. Na początku książki zamieszczona jest barwna ilustracja Johfry zatytułowana „Pra-Matka”, wraz z opisem wyjaśniającym jej symbolikę.

Książkę można zakupić w wydawnictwie Rozekruis Pers:

http://rozekruispers.pl/index.php/site/book/18

Trzeci tom Pragnozy Egipskiej i jej wołania w wiecznym Teraz zawiera w sobie oryginalne teksty Ksiąg 10-12 Corpus Hermeticum.

Obszerny komentarz ezoteryczny Jana van Rijckenborgha do tych Ksiąg, wyjaśnia czytelnikowi głębsze pokłady ich zawartości, opisując trzy główne przeszkody na ścieżce duchowej. Są to:

– fałszywe pojmowanie dobra i zła, ponieważ prawdziwe i jedyne Dobro jest tylko u Boga,

– rezultaty działania umysłu i zmysłów, powodujące związanie z tym światem,

– skłonność do wykorzystywania sił otrzymanych ze świata duchowego do ziemskich potrzeb, co oznacza niewierność wobec Ducha.

Na końcu tego tomu zamieszczono piętnastostronicowy słowniczek gnostycznych i różokrzyżowych pojęć. Na początku książki zamieszczona jest barwna ilustracja Johfry zatytułowana „Brama Saturna”, wraz z opisem wyjaśniającym jej symbolikę.

Książkę można zakupić w wydawnictwie Rozekruis Pers:

http://rozekruispers.pl/index.php/site/book/20

Czwarty tom Pragnozy Egipskiej i jej wołania w wiecznym Teraz zawiera w sobie oryginalne teksty Ksiąg 10-12 Corpus Hermeticum.

Opisane są w nim rezultaty ścieżki uwolnienia. Serce i umysł kandydata zostają oczyszczone przez prawdę, przez Ducha Świętego. Zmienia się nastawienie umysłu i to prowadzi do uwolnienia od karmana. Rozwija się nowa świadomość i nowe myślenie, które doświadcza prawdy i rozpoznaje ją. Wówczas można żyć w zgodzie z prawdą.

Obszerny komentarz ezoteryczny Jana van Rijckenborgha wyjaśnia czytelnikowi głębsze pokłady zawartości Ksiąg, a na końcu tego tomu zamieszczono ośmiostronicowy słowniczek gnostycznych i różokrzyżowych pojęć. Oprócz tego na początku książki zamieszczona jest barwna ilustracja Johfry zatytułowana „Kobieta Apokalipsy” wraz z opisem wyjaśniającym jej symbolikę.

Książkę można zakupić w wydawnictwie Rozekruis Pers:

http://rozekruispers.pl/index.php/site/book/171


Powrót do listy książek