Powszechna Gnoza, Jan van Rijckenborgh, Catharose de Petri

Powszechna Gnoza, Jan van Rijckenborgh, Catharose de Petri

Gnoza – „tajemna” wiedza wewnętrzna – była początkowo syntezą pierwotnej mądrości. Wiedzą „tajemną” jest tylko dlatego, że poznać ją mogą jedynie ci, którzy dzięki wolnomularstwu samych siebie i zdecydowanemu działaniu odsuną zasłonę przesłaniającą im zdolność postrzegania.

Stąd Autorzy niniejszej książeczki nie przenieśli „Gnozy” na papier, co jest niemożliwe, lecz wskazali nam w dwudziestu czterech rozdziałach różne aspekty ścieżki prowadzącej do Gnozy.

Jeśli człowiek będzie niniejsze uwagi rozważać sercem, ich dogłębne znaczenie objawiać się będzie coraz wyraźniej i staną się one wkrótce dla Czytelnika „lampą u jego stóp”.

Książkę można zakupić w wydawnictwie Rozekruis Pers:

http://rozekruispers.pl/index.php/site/book/16


Powrót do listy książek