Gnoza w aktualnym objawieniu, Jan van Rijckenborgh

Gnoza w aktualnym objawieniu, Jan van Rijckenborgh

Żyjemy w czasach całkowitej przemiany świata. po okresie Ryb nadchodzi Aquarius, okres Wodnika.

Jak zawsze w historii ludzkości, także i tej przemianie towarzyszy nasilenie boskiej aktywności. Gnoza objawia się całej ludzkości jako Wiedza i równocześnie jako Siła ku pomocy. jest ona obecna i czynna teraz, w żywym dzisiaj, w nas i wokół nas.

Każdy człowiek musi zareagować na Gnozę. Jednakże sposób, w jaki zareaguje, zależy od jego stanu świadomości. Gnoza może go wydźwignąć z jego pola bytu dopiero wtedy, gdy na podstawie prawdziwego zrozumienia będzie on mógł powiedzieć: „Niech mi się dzieje wedle Woli Twojej”.

Ogromne możliwości, jakich dostarcza człowiekowi Gnoza w aktualnym objawieniu, omówione są wyczerpująco w niniejszej książce.

Książkę można zakupić w wydawnictwie Rozekruis Pers:

http://rozekruispers.pl/index.php/site/book/10


Powrót do listy książek