Pistis Sophia

a) gnostyczna Ewangelia z drugiego stulecia przypisywana Walentynowi; została ona zachowana w nienaruszonym stanie i głosi drogę wyswobodzenia w Chrystusie, ścieżkę transmutacji i transfiguracji, przedstawioną we wszystkich szczegółach z wywierającą wielkie wrażenie czystością,

b) również określenie prawdziwego ucznia, który wytrwał aż do spełnienia.