Dusza duchowa

Droga endury, droga uczniostwa w gnostycznej Szkole Duchowej ma na celu przebudzenie prawdziwej, nieśmiertelnej duszy z jej latentnego stanu. Skoro tylko dusza przebudzi się ze swojego śmiertelnego snu, dochodzi do ponownego połączenia z powszechnym Duchem, z Bogiem. To na nowo nawiązane połączenie między Duchem a duszą, między Bogiem a człowiekiem przejawia się w pełnym chwały zmartwychwstaniu tego Drugiego, powrocie prawdziwego człowieka do domu Ojca. Dusza, której dane jest świętować to połączenie, to zjednoczenie się z „Pymandrem” egipskiej Pragnozy, jest duszą duchową. Jest to jednia Ozyrys (Duch)-Izyda (dusza), Chrystus-Jezus, Ojciec-Syn, alchemiczne gody Chrystiana Różokrzyża dawnych Różokrzyżowców, gody boskiego oblubieńca z jego boską oblubienicą.