Demiurg

istota duchowa pochodząca od Boga, Ojca. Demiurg jest stwórcą świata z prasubstancji, którą stworzył nie on lecz Bóg, Ojciec. Stanowi on jedność ze słowem, z duszą świata.