Z Gnozą przez wieki


Szczegóły wydarzenia


Serdecznie zapraszamy na konferencję pt.:
Z Gnozą przez wieki

Słowo „Gnoza” pochodzi z języka greckiego i oznacza „wiedzę”, „mądrość”, „wyższe poznanie”.
W biegu czasów pismami na temat „Gnozy” i „gnostycyzmu” zapełniono całe biblioteki.
W roku 1945 w Nag Hammadi, małej miejscowości w Egipcie, odkryto 53 gnostyckie pisma z I wieku naszej ery. Część z nich została już przetłumaczona na język polski, a komplet tekstów dostępny jest m.in. w języku angielskim i niemieckim. Zainteresowanie „Gnozą” znacznie zwiększyło się po opublikowaniu tych pism. W ostatnich latach w wielu krajach odbyły się na ten temat liczne kongresy i sympozja. Ukazała się ogromna liczba książek.
Nie możemy jednak mówić tylko o sympatii dla „gnostycyzmu”, gdyż często w mediach pojawiają się ostre polemiki jako reakcje na ponownie obudzone zainteresowanie tematem „Gnozy”.
Tego nowego zainteresowania nie da się już zahamować. Nie jest to przypadkowe, że Gnoza przyspiesza bicie wielu serc. Dzieje się tak dlatego, że dotyka ona poszukującego człowieka właśnie w sercu. Otwiera mu oczy na pewną szczególną drogę, na ścieżkę przemiany, którą może on postępować.
„Gnoza” i „gnostycyzm” kojarzone są najczęściej z pierwotnym Chrześcijaństwem i z wieloma wspólnotami, szkołami gnostycznymi z początków naszej ery. Ale czy możemy ograniczać pojęcie gnozy tylko do Chrześcijaństwa, do wyżej wspomnianych grup i 2000 lat naszej historii?
Absolutnie nie!
Gnoza towarzyszy człowiekowi od chwili, w której pojawił się w tym świecie. Była, jest i będzie obecna jako „pomocna dłoń” na drodze rozwoju człowieka. Pojawia się zawsze wtedy i tam, gdzie są ludzie, którzy chcą słuchać jej głosu, którzy pragną, z głębi serca, tej prawdziwej wiedzy, prawdziwej mądrości. Gnoza przemawia do nas niezależnie od czasu i miejsca, niezależnie do rasy, kultury, wyznania czy filozofii, ale zawsze apeluje do naszego serca i mówi językiem zrozumiałym dla czasów i miejsca.
Lectorium Rosicrucianum Międzynarodowa Szkoła Złotego Różokrzyża używa też nazwy „Gnostyczna Szkoła Duchowa”, a Gnoza jest filarem jej filozofii, stąd chcemy zaprosić Państwa na konferencję poświęconą Gnozie i jej wybranym przejawom w historii ludzkości.

Konferencja: „Z Gnozą przez wieki” jest serią wykładów i rozmów, które przybliżają temat Gnozy i jej objawień.
Wykładom towarzyszyć będą plansze ilustrujące poruszane tematy, bogata literatura Szkoły i broszury informacyjne.
Dla zainteresowanych przygotowaliśmy też pokaz filmu pt.: „Podróż ku nieoczekiwanemu” opowiadającego dzieje siedemnastowiecznych Manifestów różokrzyża oraz współczesną recepcję zawartych w nich idei, a który powstał z okazji czterechsetlecia ukazania się pierwszego z manifestów różokrzyżowców.

Program konferencji

 • 10:00 – rozpoczęcie
 • 10:15-10:30 – powitanie i wstęp
 • 10:30-10:50 – „Czym jest Gnoza w rozumieniu Szkoły Różokrzyża”
 • 10:50-11:00 – krótka przerwa, pytania i odpowiedzi
 • 11:00-11:45 – „Objawienia Gnozy na przestrzeni dziejów”
 • 11:45-12:00 – przerwa na pytania i odpowiedzi + poczęstunek
 • 12:00-12:30 – „Historia i rozwój Lectorium Rosicrucianum”
 • 12:30-12:45 – przerwa na pytania i odpowiedzi
 • 12:45-12:55 – chwila ciszy i zaproszenie do świątyni
 • 12:55-13:30 – „Symbolika Świątyni Różokrzyża”
 • 13:35-14:30 – pytania i odpowiedzi
 • 15:00 – zakończenie konferencji

sobota, 16 czerwca, godz. 10:00-15:00
Wrocław, ul. Wandy 7/11
Wstęp wolny