Wzniosłe zadanie kobiety i mężczyzny


Szczegóły wydarzenia


Serdecznie zapraszamy do Poznania na spotkanie:
Wzniosłe zadanie kobiety i mężczyzny

Jakkolwiek Różokrzyżowcy uznają i wyznają równość mężczyzny i kobiety pod względem duchowym, moralnym i materialnym, to dostrzegają jednak istniejące między nimi duże różnice. Przyczyną wszystkich różnić jest fakt, że pratypy – duchowe matryce, są w przypadku mężczyzny i kobiety różnego rodzaju.
Wszystko, co jest obecne w duchu, musi się objawić w materii.
Boskie stworzenie mężczyzna i boskie stworzenie kobieta, tworzą wspólnie ludzka falę życiową. Te dwie strony ludzkiej fali życiowej muszą w pełni zwieńczyć boski plan, również w odniesieniu do swojego własnego powołania.

Po spotkaniu zapraszamy na Medytację Gnostyczną