Wyznanie Braterstwa Różokrzyża


Szczegóły wydarzenia


„Jeśli człowiek jest ukierunkowany tylko na to, co ziemskie, doczesne, na codzienne zmartwienia i problemy, wówczas także i rezultat jego życia znajduje się na tym samym poziomie, a więc jest doczesny.
Jeśli jednak stawia on na drugim planie to, co doczesne a daje pierwszeństwo zasadzie wieczności, Róży Serca, by mogła rozwijać się w Gnozie, wtedy tworzy wolną drogę dla rozwoju Duszy Duchowej.”

Medytacja Gnostyczna to spotkanie, które odbywa się w Świątyni w Warszawskim Centrum Różokrzyża.

Celem spotkania jest kontakt z duchową atmosferą obecną w Świątyni, wyciszenie się i refleksja nad tematem, który jest omawiany przez osobę prowadzącą spotkanie. Przykładowym tematem może być tożsamość człowieka, pragnienie jedności, prawda.

W sensie duchowym Świątynie Różokrzyża to miejsca szczególnego połączenia z Gnozą – boskim Światłem.

Prosimy o przybycie co najmniej 30 minut przed rozpoczęciem Medytacji Gnostycznej i o zabranie ze sobą obuwia na zmianę.

Wstęp wolny