Wodnikowe wibracje budzą w ludziach boską zasadę


Szczegóły wydarzenia


Zapraszamy do Poznania na spotkanie

Wodnikowe wibracje budzą w ludziach boską zasadę

Żyjemy w czasach niezwykłych. W ciągu kilku dekad życie uległo wielkiemu przyspieszeniu. Na całym świecie stare struktury rozpadają się, wartości podlegają ciągłej przemianie.
Wkroczyliśmy w Erę Wodnika, staliśmy się przedmiotem oddziaływania pewnych szczególnych wpływów kosmicznych, które stawiają ludzkość przed wielkimi zmianami. Mimo globalnych problemów i powszechnej niepewności, wpływy te niosą ze sobą także wiele możliwości.
Przełamywanie dotychczasowych granic czasu i przestrzeni może spowodować w nas otwartość na nowe widzenie świata oraz poszukiwanie nowych odpowiedzi na fundamentalne pytania dotyczące człowieka:

Skąd przychodzę ?
Dlaczego żyję ?
Dokąd idę ?