„Wielkie w tym co małe i małe w tym co wielkie”.

w lokalizacji: Centrum Koszalińskie , adres: Koszalin, ul. Gen. Wł. Andersa 26 II p. ,