Wielkie w tym co małe i Małe w tym co wielkie


Szczegóły wydarzenia


„Światło jest ponad wszystkim i jest wszechobecne, jest nawet w kawałku drewna i w kamieniu, jest we wszystkim, a więc jest również w człowieku.
Drewno i kamień nie są tego świadome, ale człowiek może i powinien być tego świadomy.”

Medytacja Gnostyczna to spotkanie, które odbywa się w Świątyni w Warszawskim Centrum Różokrzyża. Może w nim wziąć udział każdy, kto wyrazi taką chęć.

Celem spotkania jest kontakt z duchową atmosferą obecną w Świątyni, wyciszenie się i refleksja nad tematem, który jest omawiany przez osobę prowadzącą spotkanie. Przykładowym tematem może być tożsamość człowieka, pragnienie jedności, prawda.

W sensie duchowym Świątynie Różokrzyża to miejsca szczególnego połączenia z Gnozą – boskim Światłem.

Prosimy o przybycie co najmniej 30 minut przed rozpoczęciem Medytacji Gnostycznej i o zabranie ze sobą obuwia na zmianę.

wstęp wolny