Wieczór informacyjny o Szkole Duchowej część 2


Szczegóły wydarzenia


Wszystkich zainteresowanych nauką przekazywaną przez Międzynarodową Szkołę Złotego Różokrzyża zapraszamy na drugie spotkanie informacyjne.

Przedstawimy na nim cztery filary odwiecznej mądrości, cztery prądy świętego życia w powiązaniu z czterema stadiami życia człowieka.

Tak jak w prawdziwej, odwiecznej mądrości istnieją zachowane na wieczność i oddawane nam do dyspozycji cztery filary, tak też u ziemskiego człowieka dają się wyróżnić cztery stadia życia wypełnionego dążeniem: stadium zwykłe, stadium szczególne, stadium samotności oraz stadium doskonałości. Trzy z nich mogą się rozpocząć i zakończyć jeszcze w tym życiu. Czwarte może się wprawdzie w tym życiu zacząć, ale nie można go tutaj zakończyć, ponieważ trwa wiecznie i podlega rozwojowi niebiańskiemu.

Spotkanie odbędzie się we wtorek 16 października 2018 roku w Krakowie, przy ulicy Augustiańskiej 18/22, o godzinie 19.00.

Wstęp wolny.

Serdecznie zapraszamy!