Tęsknota za Światłem


Szczegóły wydarzenia


Zapraszamy do Poznania na spotkanie i Medytację Gnostyczną, których tematem będzie:

Tęsknota za Światłem.

Podczas dzisiejszego spotkania chcielibyśmy zastanowić się nad siłą Światła i możliwościami, jakie w nas wyzwala.
Istotą i celem Światła jest wieczne stawanie się.
Istnieje Boskie Pole Życia,
które otacza i przenika doskonałym promieniowaniem cały wszechświat. Istnieje powszechna siła Miłości, której promienie wysyła do nas Ojciec Świateł. Siła Miłości szuka tego, co zostało zagubione: iskry Światła w naszych sercach. Jej celem jest odtworzenie zerwanego połączenia ze Światłem. Istnieje Powszechna Prawda, która spoczywa głęboko w sercu każdego człowieka. Prawda chce się zamanifestować w człowieku i poprzez człowieka.
Podobnie jak ziarno zawiera w sobie wszystko, co jest konieczne do wzrostu, rozkwitu i owocowania, tak samo pierwotny praatom, atom iskry Ducha w systemie człowieka, zawiera wszystkie możliwości ku temu, by narodziła się z niego Boska, duchowa istota.
Proces, który potem następuje, opisany jest jako rozwój od człowieka osobowości do człowieka duszy, i dalej – od człowieka duszy do człowieka o Duszy Duchowej.
Ta pierwsza przemiana nazywana jest transmutacją, druga zaś – transfiguracją.