Spotkania z Gnozą – Transhumanizm czy Transfiguracja


Szczegóły wydarzenia


Zapraszamy na kolejne Spotkanie z Gnozą, na którym chcemy porozmawiać na temat:
Transhumanizm czy Transfiguracja

Transhumanizm to ideologia, która głosi, że dzięki wykorzystaniu technologii GRIN (genetyki, robotyki, informatyki, nanotechnologii) będzie możliwe stworzenie nowego gatunku. Będzie to istota ludzka, ale już nie człowiek – tę istotę przyszłości nazywa się postczłowiekiem

Transfiguracja jest gnostyczną metodą dokonania endury, to znaczy pełnego zastąpienia śmiertelnej, wyobcowanej, związanej z ziemią istoty ludzkiej przez pierwotnego, nieśmiertelnego, boskiego człowieka, prawdziwego człowieka-Ducha, zgodnie z boskim planem stworzenia
Catharose de PetriTransfiguracja

Jaką ścieżkę powinniśmy wybrać?