Spotkania z Gnozą – Odwaga na duchowej ścieżce


Szczegóły wydarzenia


Odwaga na duchowej ścieżce

Każdy ma własne skojarzenie ze słowem odwaga. Każdy będzie ma też własny sposób okazywania odwagi. Dotyczy to odwagi fizycznej, społecznej i moralnej. Na kolejnym Spotkaniu z Gnozą chcielibyśmy rozważyć, czy istnieje coś takiego jak odwaga duchowa i gdzie można ją umiejscowić w relacji z innymi, znanymi rodzajami odwagi.

Spójrz, oto jest sekret gnostycznego uczniostwa. Leży on w byciu odważnym, w posiadaniu odwagi, by wytrwać w obliczu przeszkód, wbrew całemu oporowi, by wytrwać bez względu na to, co mówią ludzie i bez względu na sytuacje i trudności, jakie się mogą wokół nas gromadzić. Jeśli nie możesz zebrać takiej odwagi, jeśli nie posiadasz takiej wytrwałości, jeśli nie pragniesz się przebić, to nigdy nie osiągniesz Mądrości, nigdy nie osiągniesz miłości do ludzkości w sensie pierwotnego prawa Gnozy. „Kochać Boga ponad wszystko” oznacza wytrwać pomimo wszystkiego, nawet jeśli czasami nie odpowiada to nam w odniesieniu do naszego życia codziennego. Mądrość, która jest z Boga, przyjdzie do nas, jeśli wykażemy się tą odwagą przekonania z konsekwencją. Wówczas przechodzimy przez bramę.
Jan van Rijckenborgh, Pragnoza Egipska, część 2, rozdz. IX