Serce to najpiękniejsze słowo świata


Szczegóły wydarzenia


Misteria serca są tak głębokie i posiadają tak wiele aspektów, że umysł może je przeniknąć tylko do pewnego stopnia. Ostatecznie cudowne tajemnice serca zostaną objawione naszej świadomości wyłącznie poprzez samo serce.
W naukach i w praktyce Szkoły Duchowej Złotego Różokrzyża serce pełni ogromnie ważna role, ponieważ to właśnie w sercu spoczywa boska Iskra Światła, zalążek wiecznego Życia.

Zapraszamy na spotkanie!