Samopoznanie i wgląd – droga do świadomości


Szczegóły wydarzenia


„Ten, kto poszukuje źródła wszelkiego życia, usłyszy wołanie prawdziwego Życia z boskiego jądra w swym sercu.

Kto posłucha tego wołania, odnajdzie nić Ariadny, nić Tao, świetlistą drogę prowadzącą do Prawdy Gnozy, do Źródła wszelkiego życia.”

Medytacja Gnostyczna to spotkanie, które odbywa się w Świątyni w Warszawskim Centrum Różokrzyża. Może w nim wziąć udział każdy, kto wyrazi taką chęć.

Celem spotkania jest kontakt z duchową atmosferą obecną w Świątyni, wyciszenie się i refleksja nad tematem, który jest omawiany przez osobę prowadzącą spotkanie. Przykładowym tematem może być tożsamość człowieka, pragnienie jedności, prawda.

W sensie duchowym Świątynie Różokrzyża to miejsca szczególnego połączenia z Gnozą – boskim Światłem.

Prosimy o przybycie co najmniej 30 minut przed rozpoczęciem Medytacji Gnostycznej i o zabranie ze sobą obuwia na zmianę.

wstęp wolny