Odwołane! Samopoznanie i wgląd – droga do świadomości


Szczegóły wydarzenia


Zapraszamy do Poznania na Medytację Gnostyczną pt.
Samopoznanie i wgląd – droga do świadomości

Po Medytacji zapraszamy na spotkanie otwarte podczas którego można będzie porozmawiać na związane z duchowością tematy

Tematami Medytacji są: wgląd i uczynienie siebie gotowym do czynu.
W tych słowach zdaje się kryć pewna sprzeczność:z jednej strony wgląd, wynikający z kontemplacji i ciszy – z drugiej strony gotowość do czynu i działanie.
Ten, kto poszukuje wiecznej Prawdy zawsze zaczyna od poznania samego siebie. Skupia swoją uwagę na samopoznaniu, i na wypracowaniu nowej postawy życiowej, ponieważ prawdziwej głębokiej refleksji zawsze towarzyszy zrozumienie tego, iż jedynie nowe aktywne życie może doprowadzić do świadomości duszy.