Reinkarnacja i karma – jakie prawa rządzą ludzkim losem.


Szczegóły wydarzenia


„Wielu ludzi uważa, że reinkarnacja oznacza wielokrotny powrót duszy do ludzkiego ciała. Wszystkie różnice pomiędzy ludzkimi cechami, okoliczności, zdolności, dadzą się w pełni wyjaśnić, jeśli zaakceptuje się prawa karmy, przyczyny i skutku oraz reinkarnację.
Dlaczego jedna osoba urodziła się w Indiach, w słabym ciele w złych warunkach socjalnych i higienicznych, podczas gdy inna urodziła się w dobrze sytuowanej rodzinie w Europie Zachodniej? Dlaczego jedna dziewczyna jest ładna i inteligentna, a inna musi obejść się bez tych walorów? A w szczególności, dlaczego jedna osoba jest całkowicie pochłonięta przez materialne życie, podczas gdy inna dąży do duchowej wolności, czując się obco w tym świecie?”

Zapraszamy!

Aleje Racławickie 8, 20-037 Lublin, Polska, Centrum Szkoleniowe, wejście pierwsze licząc od ul. Lipowej piętro 2 sala nr 1