Prostota prawdziwego życia


Szczegóły wydarzenia


Świat wokół nas kręci się w szalonym pędzie. W tym wirze spróbujmy skierować się do naszego wewnętrznego centrum. Tam, jak w oku cyklonu czeka na nas spokój i prostota. „Szukajcie najpierw Królestwa Bożego, a wszystko inne będzie wam dodane”

Medytacja Gnostyczna to spotkanie, które odbywa się w Świątyni w Warszawskim Centrum Różokrzyża.

Celem spotkania jest kontakt z duchową atmosferą obecną w Świątyni, wyciszenie się i refleksja nad tematem, który jest omawiany przez osobę prowadzącą spotkanie. Przykładowym tematem może być tożsamość człowieka, pragnienie jedności, prawda.

W sensie duchowym Świątynie Różokrzyża to miejsca szczególnego połączenia z Gnozą – boskim Światłem.

Prosimy o przybycie co najmniej 30 minut przed rozpoczęciem Medytacji Gnostycznej i o zabranie ze sobą obuwia na zmianę.

Wstęp wolny