Pozostań w ciszy – Tu i Teraz


Szczegóły wydarzenia


Zapraszamy na Medytację Gnostyczną pt.:

Pozostań w ciszy – Tu i Teraz.

Chcielibyśmy zanurzyć się na chwilę w ciszy i oderwać od naszych codziennych – małych lub dużych – zmartwień i problemów, które ciągle domagają się naszej uwagi.
Chcemy wspólnie zastanowić się nad tym, jakie możliwości daje nam doświadczanie w ciszy naszego „tu i teraz”.
Idea pełnego zanurzenia własnego życia w teraźniejszości zamiast nieustannego odwoływania się do przeszłości lub przyszłości, była głoszona od niepamiętnych czasów. Znajdujemy ją na przykład w Tao Te King, księdze napisanej przez chińskiego mędrca Lao Tse około 2600 lat temu. W dzisiejszych czasach między innymi Eckhart Tolle inspiruje miliony ludzi do tego, by wyrzekli się sposobu myślenia związanego z pojęciem czasu. Poprzez pozostawanie w teraźniejszości możemy nawiązać kontakt z naszym prawdziwym „ja”, z prawdziwa rozszerzoną świadomością. Eckhart Tolle daje wiele rad, jak zatrzymać nieskończony strumień naszych myśli. Ten strumień myśli jest pełen oczekiwań, zmartwień i emocji, związanych z rzeczami, które były ważne w przeszłości lub które mogą być ważne w przyszłości. Tymczasem najważniejsze jest, by obserwować i akceptować to, co się dzieje, bez oceniania i bez stawiania oporu.
Bycie w ciszy stwarza w nas wolną przestrzeń. Pojawia się wtedy pytanie czym ta przestrzeń może zostać wypełniona i jakie to otwiera przed nami perspektywy.
Czy ta przestrzeń daje nam możliwość kontaktu z naszym prawdziwym „ja”?
Czym właściwie jest nasze prawdziwe „ja”?
Różokrzyżowcy uważają, że doświadczanie teraźniejszości poprzez ciszę jest konieczne dla zbudowania nowego, prawdziwego wewnętrznego człowieka, nieśmiertelnej duszy.

poniedziałek, 25 lutego, godz. 18:30
Wrocław, ul. Wandy 7/11
wstęp wolny