Odkryj ścieżkę uwolnienia


Szczegóły wydarzenia


„Człowiek nie pojawia się na ziemi z pustymi rękami; niesie swój bagaż wypełniony spuścizną po swoich rodzicach i przodkach, w postaci cech charakteru i uzdolnień, a później, kiedy trochę dojrzeje, nieuchronnie zostaje powiązany ze swoim karmanem.

I tak, obciążony tym bagażem, rusza naprzód, sądząc że podejmuje życiowe decyzje w tak zwanej „wolności”.
Jest to droga, na której, miejmy nadzieję, wiele doświadczy, nauczy się i zobaczy.
Jest to droga pełna wzlotów i upadków.”

Medytacja Gnostyczna to spotkanie,w którym udział może wziąć każdy, kto wyrazi taką chęć.

Celem spotkania jest kontakt z duchową atmosferą, wyciszenie się i refleksja nad tematem, który jest omawiany przez osobę prowadzącą spotkanie. Przykładowym tematem może być tożsamość człowieka, pragnienie jedności, prawda.

Prosimy o przybycie co najmniej 30 minut przed rozpoczęciem Medytacji Gnostycznej.

Adres: Aleje Racławickie 8, 20-037 Lublin, Polska. Centrum Szkoleniowe, wejście pierwsze licząc od ul. Lipowej, 2p. sala 5

wstęp wolny