„O duchowym znaczeniu liczb” – Medytacja Gnostyczna


Szczegóły wydarzenia


„Za pomocą techniki zwanej gematrią, rozpowszechnionej w starożytności,
słowa były przekształcane w liczby, aby przekazywać pewne pojęcia w sposób zakodowany.
Tak więc liczby skrywają w sobie potencjał, pozwalający dotrzeć do obrazów pierwotnej ożywionej materii i ukazują w ten sposób historię życia, oraz świadomości.
Dają możliwość spojrzenia na istotę kreujących je mocy.
Jeśli potrafimy je właściwie pojąć, to przekażą nam wiedzę o egzystencji człowieka, o ludzkim upadku, rozwoju i przeznaczeniu.”

Medytacja Gnostyczna to spotkanie, które odbywa się w Świątyni w Warszawskim Centrum Różokrzyża.

Celem spotkania jest kontakt z duchową atmosferą obecną w Świątyni, wyciszenie się i refleksja nad tematem, który jest omawiany przez osobę prowadzącą spotkanie. Przykładowym tematem może być tożsamość człowieka, pragnienie jedności, prawda.

W sensie duchowym Świątynie Różokrzyża to miejsca szczególnego połączenia z Gnozą – boskim Światłem.

Prosimy o przybycie co najmniej 30 minut przed rozpoczęciem Medytacji Gnostycznej i o zabranie ze sobą obuwia na zmianę.

Wstęp wolny