Nowe życie


Szczegóły wydarzenia


„Człowiek nie jest w stanie sam dokonać rzeczywistej i zdecydowanej zmiany swojego życia.
Wie o Świetle, doświadcza go, świadomie lub nieświadomie, blisko lub nieskończenie daleko, wie, że wszystko jest nieustanną zmianą.
Osiąga pewien stan wiary, jest absolutnie przekonany o istnieniu nowej rzeczywistości.
Nie potrafi wyrazić tego słowami, ale posiada wiarę.
A jednak… traci ją ponownie, a jego życie powraca w dawne koleiny.
Nowa perspektywa znika jak fantom za horyzontem.”

Medytacja Gnostyczna to spotkanie, które odbywa się w Świątyni w Warszawskim Centrum Różokrzyża.

Celem spotkania jest kontakt z duchową atmosferą obecną w Świątyni, wyciszenie się i refleksja nad tematem, który jest omawiany przez osobę prowadzącą spotkanie. Przykładowym tematem może być tożsamość człowieka, pragnienie jedności, prawda.

W sensie duchowym Świątynie Różokrzyża to miejsca szczególnego połączenia z Gnozą – boskim Światłem.

Prosimy o przybycie co najmniej 30 minut przed rozpoczęciem Medytacji Gnostycznej i o zabranie ze sobą obuwia na zmianę.

Wstęp wolny